Oregon HOSA State Office
P.O. Box 1440
Owasso, OK  74055
Phone: (541) 633-4287
Fax: (971) 404-0903

Oregon HOSA Management Team

Danielle Tolentino Tuason | Executive Director
[email protected]

Shelly Kinnunen | State Advisor
[email protected]

Curtis Haley | State Officer Coach
[email protected]

Mike Oechsner | Senior Director
[email protected]

Ryan Underwood | Senior Director
[email protected]

Rhonda Bohall | Finance Director
[email protected]